Fredag den 22/5 håller kontoret stängt.

2015-05-21 08:07:14

Fredag den 22 maj håller kontoret på Skyttegatan stängt. Vi öppnar igen som vanligt på Måndag den 25 maj kl. 13.00. Läs mer

Östrabo 5, snart färdigställt

2015-04-29 13:49:23

Vårt nya flerbostadshus har tagit form. Den senaste månaden har varit mycket intensiv med både invändigt och utvändigt arbete. Lägenheterna är i princip färdiga där ytskikt, installationer och vitvaror är på plats. Markarbetet pågår där asfaltering av parkeringar och gångytor främst återstår. Under nästa vecka utförs slutbesiktning. Läs mer

Information till våra hyresgäster

2015-04-22 09:06:12

Om du är intresserad av "titthål" i din lägenhetsdörr kontakta oss på Stiftelsen kommunhus för godkännande. Det har kommit oss till känna att försäljare erbjudit denna tjänst till våra hyresgäster. Läs mer

Återvinning

2015-04-22 08:54:26

Värmeljusbehållare gjorda i metall är inte längre en förpackning och ska fortsättningsvis slängas i containern för metallskrot på återvinningscentralen i Elsemåla, Ryd, Väckelsång eller Rävemåla. Det innebär stor miljöbelastning att producera ny aluminium så denna återvinningen bidrar mycket till att förbättra vår miljö! Läs mer

På gång med projektledare Johnny Ivarsson

2015-03-16 07:57:55

Beskrivning av den lyckade ombyggnaden av Ebbalyckeområdet Läs mer